ABUS.

Nyhet.

 

Tyverigaranti på låser.

 

 

2000,- i avslag på ny sykkel.

Abus gir nå tyverigaranti til forbrukerne. Tilsvarende ordning ble innført i Sverige i 1998. Dette ble en kjempesuksess og lås-salget økte enormt. Garatien gjelder følgende ABUS låser: Granit X-Pluss, Manhattan Carbon, Steel-o-flex 1000/80 og Steel-O-Flex 1000/100.

Garantien forutsetter at:

1.   Sykkel er stjålet og var låst fast gjennom en rammedel og i en stolpe eller lignende.

2.   Du leverer inn den oppbrutte låsen, sammen med låsens garantibevis og bekreftelse fra politiet at tyveriet er anmeldt.

3.   Sykkelen er registrert i Falkens Sykkelregister.

 

Garantien gjelder ved kjøp av ny sykkel og lås samtidig, og i 2 år fra innkjøpsdato. Dette gjelder alle typer sykler og merker.

 

___________________________

 

Få tyverigaranti når du kjøper sykkel og lås samtidig

Fra neste år vil forsikringsselskapene kreve at sykkelen er registrert i Falkens Sykkelregister for å utbetale erstatning ved tyveri. Hvert år stjeles omtrent 100.000 sykler i Norge. Det ønsker Finansnæringens Hovedorganisasjonen at kravet om registrering skal bidra til å endre på. I år lanseres også en ny ordning ved kjøp av sykkel og lås med garanti samtidig. Garantiordningen gir 2000 kroner i avslag ved kjøp av en eventuell ny sykkel.

Totalt finnes det rundt tre millioner sykler i Norge, mens det selges ca 250.000 sykler hvert år. Av tre millioner sykler er 790.000 registrert i Falkens Sykkelregister. Omtrent ti prosent av syklene som stjeles leveres til hittegodskontorene, men bare en liten andel leveres tilbake til eierne. Fortrinnsvis er det registrerte sykler.

Reduser egenandelen
- Utgifter til sykler kan bli store, spesielt for barnefamilier. Vi ønsker både at folk skal bli bevisste i forhold til hvordan de kan være med å redusere denne formen for kriminalitet, og at folk skal bli kjent ordninger, som gir dem lavere utgifter hvis uhellet skulle være ute. Dessverre er dette noe folk gjerne tenker på etter at sykkelen er stjålet og ikke før, sier avdelingssjef, og ansvarlig for Falkens Sykkelregister Roger Finstad i Falken.

Den nye garantordning som lanseres gjelder låser fra Abus. Stjeles sykkelen i løpet av de to første årene etter at man har kjøpte den, kan man få 2000 kroner i avslag ved kjøp av ny. Forutsetningen er at sykkelen er registrert i Falkens Sykkelregister, og at låsen man kjøper sammen med sykkelen har tyverigaranti. Videre må sykkelen ha vært låst gjennom en rammedel. Dessuten må den avklippende låsen leveres inn sammen med garantibeviset og bevis for at tyveriet er anmeldt. Avslaget kommer i tillegg til erstatningen som gis fra forsikringsselskapet, og bidrar dermed til å redusere utgiftene til ny sykkel vesentlig.

Enkelt å registrere
Hos flere selskaper kan du få redusert egenandelen med inntil en tusenlapp hvis sykkelen registreres. Prisen for å registrere sykkelen i Falkens Sykkelregister er 119 kroner for tre år. Det gjøres enkelt fra Falkens hjemmesider www.falken.no, eller man kan kontakte sitt lokale Falken kontor og be om å få tilsendt registreringsblankett.

- Å gardere seg helt mot sykkeltyveri er ikke mulig, men mange er lite tenksomme når de setter fra seg sykkelen. For eksempel er det mange som ikke låser sykkelen fast til noe. Låser du sykkelen til en fast gjenstand gjennom rammen, samtidig som du tar med deg sykkelsete, har du gjort sykkelen din vesentlig mindre attraktiv, sier Finstad.

Dessuten kan det være lurt å parkere sykkelen der mange mennesker ferdes, og helst ikke på samme sted hver dag.

For ytterligere informasjon kontakt:
Avdelingssjef Roger Finstad i Falken, telefon 22 95 35 00, mobil 915 78 710
For mer informasjon om ABUS-låsgaranti, kontakt markedssjef Stian Steen-Olsen i Stians Sport AS, telefon 67 11 00 20, mobil 982 48 136

 

Abus Steel O Flex 1000/80

Veil. 699,-.

 

Abus Steel O Flex 1000/100

Veil. 849,-.

Abus Granit X Pluss

Veil. 899,-.

Abus Bøyle Manhattan carbon

Veil. 749,-.